torsdag 28. juni 2012

Suksessforfatter Reif Larsen på Alta bibliotekFredag 8. juni 2012 hadde Alta bibliotek besøk av den amerikanske suksessforfatteren Reif Larsen. Her foreleste han om ebøker og stilte spørsmålet om papirboka snart ville være historie. Foredraget var på engelsk og var særlig rettet mot bibliotekarer, høyskolelærere og studeneter.

Arrangør var Alta bibliotek i samarbeid med biblioteket på Høgskolen i Finnmark, og forfatterbesøket var formidla av Finnmark fylkesbibliotek.

Etter foredraget dro forfatteren og en av bibliotekarerne til museet der de havnet midt i sommerens elgutstilling.


Jeg har laget et intervju med Reif Larsen som ble publisert i Altaposten.

Solgunn